STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB

tel.: +420 493 723 784
e-mail:
2x 3x 1x 2014, 2010
Světový pohár kuchařů a cukrářů Lucembursko
3x 3x 2x 2016, 2012, 2008
Světová olympiáda cukrářů a kuchařů Erfurt
1x 1x 2015
Medaile Magdaleny Dobromily Rettigové
„ ŽIVOT JE ZÁBAVA, KDYŽ NĚCO UMÍM! “

Projekty na naší škole

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508 realizujeme exkurze a  kroužky pro žáky mateřských a základních škol z Nové Paky a blízkého okolí

  • Kroužek mladého kuchaře (2x měsíčně)
  • Kroužek mladého truhláře (2x měsíčně)
  • Kroužek mladého pekaře (2x měsíčně)
  • Kroužek mladého cukráře (2x měsíčně)
  • Kroužek mladé krejčové (nepravidelně)

Délka trvání jednoho kroužku je 20 výukových hodin, rozdělených do pěti cyklů po čtyřech hodinách. Obsahová náplň kroužků je v souladu se ŠVP ZV jednotlivých základních škol, jejichž žáci se vzdělávání účastní.

Exkurze jsou plánovány nepravidelně jak pro MŠ (dílničky pro děti), tak i pro ZŠ (profesionální orientace pro žáky při rozhodování výběru střední školy a následného budoucího povolání).

 

 

Projekt Šablony pro Střední školy

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji

Pro dva školní roky 2013/2014 a 2014/2015 získala naše škola dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v rámci realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Královéhradeckém kraji“.

 

V tomto projektu se zaměříme na podporu technických učebních oborů, což pro naši školu znamená především podporu oboru truhlář. V projektu bude propojena osa základní škola - střední škola - zaměstnavatel.

Základní škola- střední škola:

Aktivity, které proběhnou v rámci projektu, pak pomohou žákům ZŠ a jejich rodičům při výběru vhodného učebního oboru a v orientaci na trhu práce. Ale nejen to, žáci základních škol budou mít možnost si prakticky vyzkoušet manuální zručnosti, které později zúročí nejen ve svém profesionálním životě, ale rovněž i ve svém soukromém životě – vždyť práce se dřevem se může stát krásným koníčkem.

Pro popularizování a zvýšení zájmu o studium tohoto technického oboru mezi žáky ZŠ budeme organizovat zájmové kroužky a soutěže, které budou probíhat na pracovištích odborného výcviku naší školy oboru Truhlář v Lázních Bělohrad a Vrchlabí. V současné době oslovujeme žáky základních škol v blízkosti těchto pracovišť odborného výcviku a první kroužky se začínají rozjíždět od 23.10.2013. Aktivity se zaměří na praktické vyzkoušení si vybraných činností a rozvoj manuálních dovedností.

Kromě kroužků budeme také organizovat exkurze žáků základních škol v naší škole v Nové Pace, ale hlavně na pracovištích odborného výcviku oboru Truhlář (L. Bělohrad, Vrchlabí).

Střední škola – zaměstnavatel:

V projektu se zaměříme také na žáky naší školy, kteří již obor truhlář studují. Chceme tím posílit jejich schopnost a flexibilitu zapojit se do pracovního procesu a být kompetentními zaměstnanci ve svém oboru. Pro žáky SŠGS oboru Truhlář budeme organizovat odborné exkurze do podniků a zařízení související s výukou zpracování dřeva. V rámci těchto exkurzí budou žákům zadány miniprojekty, ve kterých budou zpracovávat témata jako např. Provoz pily a CNC dřevoobráběcí stroje. Chceme také rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti o nové trendy pořízením nového CNC dřevoobráběcího frézovacího stroje, který se naučí programovat a obsluhovat. Do teoretické výuky bude zařazeno seznámení se s ovládáním softwaru pro tento stroj.

Tímto projektem chceme podpořit situaci na trhu práce, kde je nedostatek absolventů technických oborů a zároveň chceme získat více zájemců o obor vzdělání Truhlář. Zveme všechny zájemce ze základních škol k účasti na kroužcích a exkurzích naší školy.

Podrobnější informace o kroužcích:

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání "jsou kroužky pořádány zdarma pro žáky základních škol.

Obsah kroužků:

-Naučíte se základům truhlářské výroby: seznámíte se s ručním nářadím a práci s ním při jednoduchých činnostech jako řezání, hoblování, dlabání a další.

-Vyrobíte si jednoduchý výrobek ze dřeva, který si odnesete domů.

Na závěr kroužků bude uspořádána soutěž, při které se vyhodnotí nejlepší výrobky. Ti nejlepší si odnesou drobné věcné ceny.

Kdy:

Kroužky truhlařiny se budou konat v odpoledních hodinách jednou až dvakrát za měsíc dle domluv, vždy po cca 3-4 hodinách, celkem absolvují cca 20 hodin plus závěrečná soutěž. Kroužky budou pořádány ve 4 vlnách, abychom uspokojili všechny zájemce:

 1. část: od října do prosince 2013

2. část: jaro 2014 (únor-duben)

 3.část: podzim 2014(říjen-prosinec)

 4.část: jaro 2015 (únor-duben)

Doprava žáků bude zajištěna a také i drobné občerstvení.

Pro koho:

Pro žáky základních škol 7.- 9. ročníky, kteří si vyzkouší tradiční řemeslo a naučí se základním manuálním činnostem v opracování dřeva, které se vždy hodí (řezání, hoblování, dlabání,vrtání apod). Vyzkouší si také, zda by v budoucnu mohli studovat tento obor.

Kde:

Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka:

 – pracoviště Vrchlabí (truhlářské dílny), Tichá ulička 31, kontakt: +420 499 422 792,  pan Vondrouš, email: vondrous@ssgs.cz

– pracoviště Lázně Bělohrad (truhlářské dílny), L. Mašínové 368 , kontakt: +420 493 792 348,  pan Zajíc, email: zajic@ssgs.cz

Obory vzdělání s výučním listem
 
Cukrář (ka)
 
 
Pekař (ka)
 
 
Kuchař - číšník
 
 
Krejčí
 
 
Truhlář
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
 
Podnikání
 
 
Podnikání - dálková forma
 
 
Hotelnictví
 
Kontaktujte nás
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901
tel.: +420 493 723 784
tel.: +420 493 723 464
NZZInvestice rozvojGastro TVVýzva EU

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 2007 - 2016 (c)

, mapa webu, kontakt, pravidla přístupnosti, webhosting