STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB

tel.: +420 493 723 784
e-mail:
2x 3x 1x 2014, 2010
Světový pohár kuchařů a cukrářů Lucembursko
3x 3x 2x 2016, 2012, 2008
Světová olympiáda cukrářů a kuchařů Erfurt
1x 1x 2015
Medaile Magdaleny Dobromily Rettigové
„ ŽIVOT JE ZÁBAVA, KDYŽ NĚCO UMÍM! “

Historie školy

Dějiny školy sahají až do 19. století (konkrétně k 25.1.1885, kdy byla v Nové Pace zřízena Průmyslová škola pokračovací, která připravovala mimo jiné i pekaře, krejčí a truhláře. Novodobé dějiny školy začínají v roce 1951, 4.11.1951 vzniklo samostatné učňovské středisko cukrářské v Rokycanově ulici. V roce 1957 vznikla v budově bývalého ONV Učňovská škola, předchůdkyně dnešní SŠGS Nová Paka. Postupně začala v teoretické přípravě připravovat žáky v kovooborech, oborech cukrář, tkadlena a přadlena. Ve školním roce 1959/60 už škola disponovala celkem 17 třídami. V září 1962 byla rovněž definitivně adaptována budova ONV pro potřeby školy. Od 1.9.1966 jsou na škole zavedeny nové učební obory - pánská a dámská krejčí. V následujících letech se počet žáků školy pohyboval trvale v rozmezí 450-550 žáků, kteří se připravovali celkem v 6 učebních oborech.

Ve školním roce 1978/79 byl ke škole připojen učební obor pečivář ze střediska v Lomnici nad Popelkou, lomnické středisko zůstalo elokovaným pracovištěm novopacké školy až do počátku 90. let. V roce 1991 škola otevřela nový studijní obor - rodinná škola. K další významné změně došlo v roce 1996, kdy spojením středního odborného učiliště a rodinné školy byla vytvořena Integrovaná střední škola Nová Paka. Sdružovala celkem 11 oborů, z toho 4 studijní. V roce 1998 k ISŠ přibylo další zařízení - učiliště, zaměřené na 2 leté učební obory. Rozhodnutím MŠMT Praha byly v 2. polovině 90. let s okamžitou platností zrušeny rodinné školy, a proto došlo od 1.9.2000 ke změně názvu školy na Střední odborné učiliště a Učiliště Nová Paka. SOUaU zajišťovalo přípravu pro 19 oborů, z toho 15 učebních a 4 studijní obory. Po zrušení 2 letých oborů se škola na veřejnosti prezentovala pod názvem Střední odborné učiliště Nová Paka (od ledna do září 2006). V pořadí poslední změnou od 1.9.2006 se stala transformace školy ve Střední školu gastronomie a služeb Nová Paka a zavedení 4 letého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví (ŠVP Hotelnictví a turismus).

V současném období škola nabízí 5 oborů vzdělání s výučním listem a 2 obory vzdělání s maturitní zkouškou (mimo obor vzdělání Hotelnictví 1 obor nástavbového studia Podnikání v denní i dálkové formě) . Celkový počet žáků pro školní rok 2016/2017 činí 408 žáků denního i dálkového studia. Od 1.9.2008 zahájila škola počínaje 1. ročníky přípravu podle školních vzdělávacích programů, mimo obor vzdělání Podnikání, který zahájil přípravu podle ŠVP od 1.9.2011.

Od roku 2008 se škola úspěšně zapojila do účasti na světových soutěžích cukrářů a kuchařů (Světová olympiáda kuchařů a cukrářů a Světový pohár kuchařů a cukrářů), kde dosud získala 14 medailí (5 zlatých, 4 stříbrné a 5 bronzových).

Obory vzdělání s výučním listem
 
Cukrář (ka)
 
 
Pekař (ka)
 
 
Kuchař - číšník
 
 
Krejčí
 
 
Truhlář
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
 
Podnikání
 
 
Podnikání - dálková forma
 
 
Hotelnictví
 
Kontaktujte nás
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901
tel.: +420 493 723 784
tel.: +420 493 723 464
NZZInvestice rozvojGastro TVVýzva EU

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 2007 - 2016 (c)

, mapa webu, kontakt, pravidla přístupnosti, webhosting