STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB

tel.: +420 493 723 784
e-mail:
2x 3x 1x 2014, 2010
Světový pohár kuchařů a cukrářů Lucembursko
3x 3x 2x 2016, 2012, 2008
Světová olympiáda cukrářů a kuchařů Erfurt
1x 1x 2015
Medaile Magdaleny Dobromily Rettigové
„ ŽIVOT JE ZÁBAVA, KDYŽ NĚCO UMÍM! “

Program Comenius

Pro školní roky 2007/2009 získala SŠGS Nová Paka od Národní agentury pro evropské vzdělávací programy grant na bilaterální projekt v rámci podprogramu Commenius. Konkrétně se jedná o spolupráci v oboru vedení domácnosti , gastronomie a turismu mezi německou školou GTB - GmbH - Leipzig , což v jednoduchém překladu znamená střední odbornou školu zaměřenou na praktickou přípravu. V rámci aktivity Comenius - Projekty partnerství škol byl naší škole schválen bilaterální projekt s názvem Gastronomietrend trifft Kochtradition in Sachsen und Böhmen. V listopadu 2007 proběhlo společné jednání vedení obou škol a koordinátorů projektů v GTB Leipzig – Schkeuditz, kdy byly dohodnuty podrobnosti provádění projektu a vzájemné spolupráce.

 

Tato jednání proběhla při příležitosti návštěvy gastronomického veletrhu v Lipsku . Vedení německé školy přijalo pozvání na tradiční vánoční trhy , které pořádá v prosinci naše škola.

O programu Comenius

Program Comenius je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech..

Obory vzdělání s výučním listem
 
Cukrář (ka)
 
 
Pekař (ka)
 
 
Kuchař - číšník
 
 
Krejčí
 
 
Truhlář
 
Obory vzdělání s maturitní zkouškou
 
Podnikání
 
 
Podnikání - dálková forma
 
 
Hotelnictví
 
Kontaktujte nás
Masarykovo náměstí 2
Nová Paka 50901
tel.: +420 493 723 784
tel.: +420 493 723 464
NZZInvestice rozvojGastro TVVýzva EU

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB NOVÁ PAKA 2007 - 2016 (c)

, mapa webu, kontakt, pravidla přístupnosti, webhosting