Zveme všechny zájemce o vzdělávání v SŠGS Nová Paka na dny otevřených dveří v lednu a únoru 2022. K dispozici budete mít středy 12. 1. a 23. 2. (8:00 - 16:30) a dále soboty 8. 1., 22. 1., 5. 2., 12. 2. (8:00 - 12:00). Získáte podrobné informace o možnostech vzdělávání, prohlédnete si prostory školy a načerpáte zcela konkrétní informace o přijímání na školu i průběhu vzdělávání. I nadále prosíme o dodržování bezpečnostních pokynů umístěných u vchodu (respirátory, dezinfekce,…). Konečný termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven do 1. 3. 2022.