Výsledky II. kola přijímacího řízení na SŠGS Nová Paka pro školní rok 2020/2021

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oborů vzdělání s VL:

P.č. Kuch.-číšník Cukrář Pekař Krejčí Truhlář Výrobce potravin
1 KU01-2  180 b.  CU03-2  180 b.     X KR01-2  160 b. X X
2 KU02-2  140 b. CU01-2       X X X X
3 X CU02-2  140 b. X X X X

Vyvěšeno dne 4. 6. 2019 v 10:00 hodin

Nová Paka 4. 6. 2020

Mgr. Petr Jaroš