Zveme všechny zájemce o vzdělávání v SŠGS Nová Paka na poslední den otevřených dveří v únoru 2022. K dispozici budete mít středu 23. 2. (8:00 - 16:30).  Získáte podrobné informace o možnostech vzdělávání, prohlédnete si prostory školy a načerpáte zcela konkrétní informace o přijímání na školu i průběhu vzdělávání. I nadále prosíme o dodržování bezpečnostních pokynů umístěných u vchodu (respirátory, dezinfekce,…). Konečný termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je stanoven do 1. 3. 2022.