O Střední škole gastronomie a služeb v Nové Pace

Všeobecné informace

Budova Střední školy gastronomie a služeb se nachází na náměstí v Nové Pace cca 300 m od autobusové a železniční zastávky. Zde probíhá teoretická příprava všech oborů a odborný výcvik oboru Krejčí a I. ročníku oboru Kuchař-číšník. Odborný výcvik ostatních oborů je realizován na jednotlivých dílnách dle uvedeného přehledu. Učební obor Kuchař-číšník má odborný výcvik ve II. a III. ročníku zajištěn na smluvních pracovištích – špičkové hotely a restaurace. Obor Výrobce potravin (ŠVP Sladovník – pivovarník) absolvuje odborný výcvik v plném rozsahu ve smluvních pivovarech a minipivovarech.  Všechna pracoviště pro odborný výcvik jsou vesměs nově vybudována a vybavena moderní technologií.

Pro žáky ze vzdálenějších míst škola zajišťuje ubytování s celodenním stravováním v moderní budově Domova mládeže při SOŠPg Nová Paka. Pro dojíždějící žáky na požádání zajišťuje rovněž stravování. Ubytovací a stravovací kapacity umožňují uspokojit veškeré požadavky.

Aktivity školy

Škola pořádá pro žáky pravidelné odborné exkurze, návštěvy veletrhů a výstav, žáci se účastní odborných soutěží v jednotlivých oborech, účastní se i soutěží celosvětových (zde má škola již 16 medailí – z toho 5 zlatých), výjimkou není ani spolupráce se zahraničními partnery. Škola je velmi aktivní v rámci mezinárodních projektů a od roku 2005 se zúčastnila již téměř 20 projektů (Sokrates, Comenius , Leonardo, nyní Erasmus +). Žáci školy se tak mohli seznámit s prostředím a výukou v partnerských školách v 19 zemích Evropy.

Škola zajišťuje i zahraniční praxe v gastronomických oborech, a tak se studenti seznamují s organizací práce v různých zahraničních hotelech a restauracích. Zahraničních praxí v Anglii se zúčastnilo již více než 110 studentů  (z maturitního oboru Hotelnictví a učebního oboru Kuchař-číšník, Cukrář).Také pro školní roky 2019/2021 se podařilo získat grant a dalších studenti se zúčastní praxe v Anglii – Londýně, na Slovensku (welnesshotel Mojmírovce) a v německém Berchtesgadenu.

Díky již osmileté spolupráci s cestovní kanceláří se více než 80 studentů vystřídalo na zahraniční praxi v Itálii a Chorvatsku (Itálie - Chorvatsko), kde vykonávali gastronomické a delegátské práce. Další spolupráce probíhá již 6. rokem s partnerským hotelem v německém letovisku Berchtesgaden, kde se žáci školy střídají na dlouhodobějších odborných praxích.

V prvním ročníku se žáci zúčastňují lyžařského výcviku v rozsahu 1 týdne, III. ročníky absolvují sportovně turistický kurz pravidelně formou zahraničního pobytu v Chorvatsku. V programu přípravy jsou zařazeny odborné kurzy - barmanský kurz, kurz studené kuchyně, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny, kurz baristický, kurz péče o víno, kurzy malby na látky, kurz obsluhy CNC dřevoobráběcích strojů, atd. Všechny kurzy jsou vedeny renomovanými odborníky. Vedle těchto akcí se žáci účastní řady dalších sportovních a kulturních aktivit. Pro zájemce škola nabízí rovněž organizační a technické zabezpečení autoškoly.

Interaktivní prohlídka školy

Odborné učebny

 

Dále čtěte: Historie školy