Obor Cukrář

Kód oboru: 29 - 54 - H / 01

Délka a forma studia: Tříleté denní studium

Zakončení studia: Závěrečná zkouška - výuční list

Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem

 

Požadavky: Zájem o zvolený obor, vstupní lékařská prohlídka

 

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

 

Přijímací řízení: Přijímací zkoušky se nekonají, lze přijmout i žáka, který ukončil ZŠ v nižším než 9. ročníku

 

Předměty v oboru:

ČJ, NJ nebo AJ, ZSV, M, CH, Literární výchova, Ekologie, TV, Technologie, Suroviny, Stroje a zařízení, Odborné kreslení, Ekonomika, Základy podnikání, Informační a komunikační technologie, Odborný výcvik

Náklady na studium: Studium v teorii i praxi bezplatné

Další informace:

Vhodné pro dívky i chlapce. Specializační kurzy, účast na celostátních soutěžích.

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Cukrář - (pdf)

Učební plán ŠVP obor Cukrář - (pdf)

Převodník obor Cukrář - (pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

 

Videoprezentace