Projekt Comenius 05/06

Ve školním roce 2005/2006 získalo SOU a U Nová Paka od národní agentury Socrates grant na jazykový projekt v rámci podprogramu Commenius. Konkrétně se jedná o spolupráci děvčat učebního oboru krejčí s děvčaty stejného oboru německé školy GTB - GmbH - Leipzig, což v jednoduchém překladu znamená střední odbornou školu zaměřenou na praktickou přípravu žáků v učebních oborech.

socrates socrates socrates

Projektu se zapojilo celkem 26 děvčat z obou škol s příslušnými pedagogy. Základem celého projektu jsou vzájemné 14 denní výměnné pobyty žáků. V rámci těchto pobytů si žáci při společné činnosti zdokonalují komunikativní dovednosti v němčině, angličtině a i češtině.

Německá strana navštívila Novou Paku ve dnech 29.9.-13.10.2005. Děvčata v krejčovských dílnách společně zpracovala návrhy na pracovní oblečení pro učební obory na svých školách a ušila vzorky jednotlivých typů oblečení. S tímto zaměřením také zpracovala za pomoci PC odborný anglicko-německo-český krejčovský slovník.

V dalším programu společně účastnice projektu navštívily Prahu, textilní muzeum v České Skalici, expozici textilního podnikatele Bartoně v Novém Městě nad Metují. Odborné exkurze absolvovaly v podnicích Tiba Dvůr Králové nad Labem a Velveta Nová Paka. Všechny tyto akce přispěly k odbornému rozvoji všech členek projektu a setkaly se s velmi kladným hodnocením. Velký úspěch sklidil rovněž kurz malby na látku pod vedením paní Baliharové a společné módní přehlídky v rámci Kopidlenského kvítku. Pro účastnice projektu byl připraven i sportovní program her a soutěží ve sportovním areálu Stará Paka, turnaj v kuželkách a především společný výstup na Sněžku.

První část projektu proběhla velmi úspěšně, po všech stránkách splnila svůj cíl a česká děvčata se už těší na duben 2006, kdy vyrazí za svými německými kamarádkami do Lipska, kde ve druhé části projektu budou společně navrhovat a šít divadelní kostýmy.