Erasmus+ - KA1- pedagogové

Ve školním roce 2018/2019 probíhal projekt Erasmus+ tzv. aktivita 1 určená pro pedagogy školy. V rámci tohoto projektu se pedagogové účastnili několika kurzů a školení v zahraničí. Dva pedagogové absolvovali kurzy anglického jazyka na Maltě, které byly zaměřeny na jazykovou, metodickou stránku jazyka a využití výpočetní techniky ve vyučování cizích jazyků. Jiný kurz byl zaměřen na využití kulturního dědictví ve vzdělávacím procesu a uskutečnil se na Kypru.

Odlišným typem aktivit tohoto projektu bylo také tzv. stínování v partnerské škole, kdy především vyučující odborných předmětů a cizích jazyků navštívili italskou školu. Partnerskou školou v tomto projektu je stejně zaměřená škola v Itálii, oblasti okolí Neapole.

Celý projekt byl pedagogy velmi pozitivně vyhodnocen, především cenné bylo stínování v italské škole. Škola by ráda i v dalších výzvách podpořila své pedagogy v podobných projektech.

Stínování v Itálii:

Na začátku dubna 2019 několik našich pedagogů se zúčastnilo tzv. stínování v partnerské škole v italské škole ve vzdálené Batipaglie (jižní Itálie, město leží jižně od Salerna). Do této italské školy se naši učitelé vydali sbírat zkušenosti především z pohledu odborných gastronomických předmětů a praktického vyučování. Italská škola podporuje aktivity cílené na spotřebu místních produktů vyrobených ze surovin a procesů, které respektují lokální tradici a místní půdní podmínky. Naši učitelé se tedy mohli seznámit s místními surovinami, které italští žáci využívají v praktickém vyučování při přípravě tradičních pokrmů. Naučili se připravovat domácí těstoviny, sami si vyzkoušeli některé recepty a techniky jejich tvarování a samozřejmě je mohli také ochutnat. Velmi zajímavé bylo seznámit se s typickou zeleninou, zvláštním druhem brokolice, která se pěstuje jen v této oblasti a vyzkoušeli si možnosti jejího využití v přípravě některých tradičních těstovinových jídel. Učitelé také měli možnost podívat se do výroben těchto místních typických surovin. Navštívili například buvolí farmu, která kromě jejich pěstování také vyrábí místní specifikum, buvolí mocarelu a další druhy sýrů. Mimochodem chutná daleko lépe než ta, která je k sehnání u nás. Velmi zajímavá byla také návštěva velkého statku produkujícího olivový olej a víno v bio kvalitě. V muzeu středomořské stravy bylo zajímavé srovnání složení jídelníčku středomořského a středoevropského. Určitě nemusíme vysvětlovat, který typ stravování je zdravější. Tento projekt umožnil stínování nejenom praktických gastronomických předmětů, ale také i teoretických odborných předmětů, dále i předmětů zaměřených na turismus a v neposlední řadě i výuku cizích jazyků. Naši učitelé měli možnost účastnit se praktické výuky kuchařů - číšníků, cukrářů – pekařů a mohli porovnat italský styl výuky s výukou naší. Italská škola je velmi dobře vybavená, moderní a velmi prostorná – není se co divit, vždyť byla vybudována před necelými šesti lety. Vybavení kuchyně je dá se říci na stejné úrovni s naší nově renovovanou cvičnou kuchyní. Čeho si ale naši pedagogové hned všimli, byl počet pracovníků, kteří působili v části praktického vyučování – asistenti, kteří přijímali od dodavatelů potraviny a pak je připravovali pro vlastní vyučování řízeného již odborným učitelem.

Postřehy odjinud:

 „ V porovnání vytíženosti vyučujících určitě naši učitelé vedou a také bychom brali takové asistenty všemi deseti. Hlavně v oblasti gastronomie, kdy naši žáci provádí skutečnou produktivní práci, kdy se žákovské produkty dodávají do prodejen nebo připravují cateringové akce, to se pak my vyučující praktických předmětů musíme hodně ohánět, abychom kromě praktické výuky zabezpečili dodávky surovin pro výrobu, dále balení a distribuci produktů. To mají v Itálii vyučující velkou výhodu.“ dodává učitel praktického vyučování Pavel Hruška.

Všichni účastníci tohoto stínování se shodli, že měli štěstí na partnerskou školu, neboť ve škole panovala velmi pohodová a přátelská atmosféra nejen mezi pedagogy, ale také mezi žáky a pedagogy. To nám potvrdila i bývalá koordinátorka projektu partnerské školy prof. Maria Luisa, která nyní vyučuje v jiné škole v nedalekém Salernu a podle jejích slov jí velmi chybí právě tyto výborné vztahy.

„ Uvítali jsme také velmi zajímavý prvek ve výuce předmětů cestovního ruchu, kdy se v projektové výuce prolíná gastronomie a turismus. Cílem je seznámit mládež s místními tradičními potravinami a jejich využití v místní kuchyni a propagace gastronomické turistiky. Měli jsme možnost shlédnout velmi zajímavou prezentaci studentů na toto téma“, uvádí svůj postřeh vyučující praktických předmětů Eliška Hebká.

„ Navštívili jsme také i druhou budovu školy, která už nebyla tak moderní a dobře vybavená a která by potřebovala velké opravy, ale atmosféra zde byla o to více přátelská a upřímnější“, postřeh vyučující Mileny Jarošové

„ Nesmíme zapomenout na skutečnost, že partnerská škola je situovaná v blízkosti moře, takže jsme nemohli neochutnat plody moře. S naší vynikající hostitelkou Guisy (vyučující angličtiny) jsme ochutnali varianty úprav rybích pokrmů v typické místní restauraci. Pravdou je, že někteří kolegové neměli pro toto pochopení, ale já musím říci, že přišli o hodně. Vynikající úpravy různých ryb a mořských plodů mě nadchla.“ na závěr dodává vyučující Marek Brožík.

Starší budova italské školy v Batipaglii, naši a italští vyučující společně s italskými studenty.

Zdobení italských dezertů.