13. 10. 2020 | Dočasné ukončení prezenční formy výuky odborného výcviku

Vedení školy oznamuje, že ve dnech 14. - 23. 10. 2020 je zrušen odborný výcvik všech oborů jak ve školních dílnách, tak na pracovištích smluvních partnerů (firem). Stejně tak jsou zrušeny odborné praxe žáků oboru Hotelnictví. Všichni žáci se zapojí do distanční formy vzdělávání, kterou pro ně připraví učitelé odborných předmětů ve spolupráci s učiteli odborného výcviku. Pravidelná výuka prezenční formou by měla být zahájena po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020. 

9. 10. 2020 | Výuka od 12. do 23.10.2020

V termínu od 12. do 23. 10. 2020 přechází škola v teoretické výuce na distanční formu vzdělávání. Odborné výcviky ve školních dílnách i na pracovištích smluvních partnerů (firem) stejně jako odborné praxe pokračují v plném rozsahu prezenční formou. OV a OP nemohou absolvovat žáci s příznaky infekčního onemocnění a žáci, kteří jsou nařízením KHS v karanténě. Žáci, kteří se OV  a OP nezúčastní, doloží svoji neúčast omluvenkou zákonného zástupce doplněnou lékařským potvrzením. 26. a 27. 10. budou vyhlášeny MŠMT jako dny volna, 28. 10. je státní svátek a následují 2 dny řádných prázdnin 29. - 30. 10. O případných změnách budeme informovat zde a na školním facebooku.

1. 10. 2020 | Výuka od pondělí 5. 10. 2020

Sdělujeme všem žákům školy, že plánovaná distanční výuka od pondělí 5. 10. odpadá, vyučování bude v plném rozsahu realizováno prezenční formou tak, jako v dosavadním období za dodržení stanovených protiepidemických opatření. Totéž platí pro odborný výcvik na smluvních pracovištích. 

25. 8. 2020 | Zahájení školního roku

Zahájení školního roku pro 1. ročníky 

Vážení rodiče, vážení žáci, 

vzhledem k epidemiologické situaci dochází ke změně v organizaci prvního dne školního roku 2020/2021. 

Žáci 1. ročníků budou do školy nastupovat 1. 9. 2020 v 10:00 hodin. Příchod žáků do školy bude předním vchodem z náměstí (otevřen od 9:45 hodin). Před budovou školy zveřejníme rozpis tříd a ve vestibulu školy pak bude fungovat služba, která žáky do svých tříd odvede. 

Plánované slavnostní setkání za přítomnosti rodičů v Městském kulturním středisku Nová Paka se tímto ruší. 

 

Žáci v den nástupu do školy budou s sebou mít: 

1) platbu v hotovosti za jazykové učebnice (každý dle svého oboru, pokud možno přesnou částku)

2) průkazovou fotografii (stačí 1 ks)

3) následující dokumenty: 

 • posudek o zdravotní způsobilosti nebo výpis ze zdravotní dokumentace
 • zdravotní průkaz (potravinářské obory)
 • vyšetření sluchu (pouze obor truhlář)
 • číslo účtu (slouží pro pozdější vyplácení odměn za produktivní práci)
 • vysvědčení z posledního ročníku základní školy
 • případně další dokumenty (například posudek z pedagogicko-psychologické poradny apod.)

Žáci nemusí mít: 

 • hygienickou roušku ani čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Při vstupu do budovy doporučujeme využít připravenou dezinfekci.

Zahájení školního roku pro 2. – 4. ročníky 

Zahájení proběhne v souladu s instrukcemi z června 2020.  

Žáci nemusí mít hygienickou roušku ani potvrzení o bezinfekčnosti, ale v případě podezření na onemocnění Covid-19 mají žáci zákaz přístupu do školy.  

Doporučujeme u vchodu do školy a dále i v budově školy využívat dezinfekční prostředky, které jsou po budově rozmístěny

18. 5. 2020 | Maturitní zkoušky obor hotelnictví

Maturitní zkoušky obor hotelnictví

Rozpis státní části maturitních zkoušek

Pokyn - Ochrana zdraví (Pokyn č. 7 ) (Pokyn MŠMT)

18. 5. 2020 | Přijímací zkouška hotelnictví

Jednotná přijímací zkouška obor Hotelnictví

Jednotná přijímací zkouška JPZ obor Hotelnictví 8. 6. 2020 - Časový hramonogram (PDF), Pokyn k ochraně zdraví (PDF)

7. 5. 2020 | II. kolo přijímacího řízení

II. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje na čtvrtek 4. 6. 2020 II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do následujících oborů vzdělání:

 • obor Kuchař-číšník (8 volných míst)
 • obor Cukrář (10 volných míst)
 • obor Výrobce  potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (6 volných míst)
 • obor Pekař (6 volných míst), obor Krejčí (7 volných míst) 
 • obor Truhlář (10 volných míst)

Stále je možné podávat přihlášky i na obor s maturitní zkouškou Hotelnictví

Pro II. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky).

Termín odevzdání přihlášky do všech oborů je stanoven do 2. 6. 2020.

Mgr. Petr Jaroš v. r.

22. 4. 2020 | Výsledky I. kola přijímacího řízení na SŠGS Nová Paka pro školní rok 2020/2021

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oborů vzdělání s VL:

P.č. Kuch.-číšník Cukrář Pekař Krejčí Výrobce potravin Truhlář
1 KU56 - 200 bodů CU41 - 200 bodů PE07 - 200 bodů KR10 - 200 bodů SP05 - 180 bodů TR09 - 180 bodů
2 KU16 CU57 PE02 KR01 SP10 TR11
3 KU32 CU49 PE05 KR03 SP15 TR14
4 KU36 CU44 PE08 KR06 SP02 TR03
5 KU44 CU43 PE01 KR08 SP06 TR05
6 KU45 CU31 PE04 KR02 SP12 TR06
7 KU02 CU30 PE06 KR04 SP16 TR07
8 KU05 CU25 PE03 KR07 SP17 TR08
9 KU06 CU19 PE10 KR11 SP01 TR12
10 KU10 CU13 PE11 KR05 SP03 TR15
11 KU11 CU11 PE12 KR09 - 80 bodů SP04 TR16
12 KU13 CU06 PE09 - 60 bodů   SP07 TR01
13 KU14 CU01     SP09 TR02
14 KU15 CU58     SP11 TR04
15 KU19 CU56     SP13 TR13
16 KU30 CU53     SP14 TR17
17 KU35 CU52     SP18 TR18
18 KU37 CU50     SP08 - 120 bodů TR10 - 80 bodů
19 KU41 CU48        
20 KU43 CU47        
21 KU48 CU42        
22 KU49 CU39        
23 KU51 CU37        
24 KU53 CU36        
25 KU55 CU35        
26 KU57 CU33        
27 KU59 CU32        
28 KU60 CU29        
29 KU61 CU27        
30 KU66 CU23        
31 KU68 CU21        
32 KU69 CU20        
33 KU03 CU17        
34 KU07 CU16        
35 KU18 CU14        
36 KU20 CU12        
37 KU21 CU10        
38 KU22 CU09        
39 KU24 CU04        
40 KU26 CU02        
41 KU27 CU59        
42 KU31 CU51        
43 KU38 CU46        
44 KU39 CU45        
45 KU40 CU40        
46 KU42 CU38        
47 KU46 CU24        
48 KU47 CU22        
49 KU50 CU18        
50 KU52 CU07        
51 KU54 CU05        
52 KU58 CU03        
53 KU62 CU28 - 120 bodů        
54 KU64          
55 KU67          
56 KU70          
57 KU04          
58 KU12          
59 KU17          
60 KU23          
61 KU29          
62 KU34          
63 KU65 - 120 bodů          

Vyvěšeno dne 22.4.2020 v 07:00 hodin Mgr. Petr Jaroš v. r. ředitel školy

23. 3. 2020 | Reportáž z pořadu TV NOVA

Reportáž z pořadu TV NOVA Víkend ze 17.3.2020 - Šikovné české ručičky

Video najdete ke shlédnutí zde: https://www.ssgs.cz/videogalerie

10. 3. 2020 | Koronavir - zrušení výuky


Vedení školy oznamuje,

že na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu je počínaje 11.3.2020 až do odvolání výuka v plném rozsahu zrušena.

Pokyn se týká teoretického vyučování i odborného výcviku.

Žáci mají zákaz vstupu do školy i pracovišť odborného výcviku, budou sledovat školní webové stránky a školní facebook, kde získají informace o dalším postupu.


Mgr. Petr Jaroš
ředitel školy
SŠGS Nová Paka

3. 3. 2020 | Informace ke koronaviru

Cestujete do rizikové oblasti? Jak si správně mýt ruce. Jak snížit riziko nakažení koronavirem.

28. 2. 2020 | Fantastický úspěch novopackých cukrářek

Fantastický úspěch novopackých cukrářek

Hned tři zlaté olympijské medaile přivezly v úterý novopacké cukrářky ze Světové olympiády kuchařů a cukrářů IKA Stuttgard 2020. Eliška Hebká - soutěžní exponát "GAME OVER," Barbora Šimůnková - exponát "Vzhůru do oblak" a Aneta Růžková - exponát "Osobnosti Johnnyho Deppa," tři šikovné, talentované cukrářky, které stojí za tímto famózním úspěchem. Škola tak navýšila zisk medailí ze světových soutěží na 19, z toho 8 zlatých!!! 

8. 9. 2019 | Zlatá medaile M. D. Rettigové

Zlatá medaile Magdalény Dobromily Rettigové

27. dubna 2019 škola získala za dlouholetou úspěšnou přípravu mladých kuchařů a cukrářů a úspěchy na mezinárodních i národních soutěžích Zlatou medaili M. D. Rettigové. Vysoké ocenění předal v Praze zástupcům školy prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Bc. Miroslav Kubec. 

8. 9. 2019 | Další medaile - nyní od pekařů

2. a 3. dubna 2019 proběhla v Pardubicích pod záštitou Svazu pekařů a cukrářů ČR národní soutěž PEKAŘ ROKU 2019. V kategorii "Junior" dosáhla skvělého úspěchu Olha OSIDACH, žákyně 2. ročníku, která v náročné konkurenci vybojovala 3. místo a získala tak pro školu další bronzovou medaili z celostátní soutěže.

Olze gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy. Poděkování patří i učiteli odborného výcviku R. Eliášovi, který žákyni na soutěž připravil.

2. 4. 2019 | GASTRO HRADEC 2019 - 10 medailí

Celkem 10 medailí si přivezli žáci SŠGS z letošního ročníku prestižní soutěže GASTRO HRADEC. V kategorii Kuchař KADET vybojoval Filip Joukal se svým tříchodovým menu bronz, ve stejné kategorii Cukrář Katarína Ivanovová za slavnostní dort získala stříbrnou medaili. V kategorii Cukrář UMĚLEC junior získala Eliška Stránská stříbro, zkušená Barbora Šimůnková pak v kategorii ARTISTIKA nezklamala a vybojovala zlatou medaili.  V carvingu ziskali soutěžící žáci celkem 4 medaile - Lucie Horáková hned 2 bronzové medaile (vyřezávaná expozice předem a LIVE carving řezání na místě v limitu), Hoan Truong Cong stříbro za LIVE carving pro začátečníky a ve stejné kategorii získala Barbora Šmídová ještě medaili bronzovou. Stříbrnou medaili dále obdržel Jan Stránský za velikonoční nádivku a bronz kolektiv pekařů 2. ročníku za velikonoční mazanec.

Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme ke skvělému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.