Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23 (1. kolo)

Obory s výučním listem

Obor s maturitní zkouškou Hotelnictví

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23 (2. kolo)

Obory s výučním listem

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/23 (3. kolo)

Obory s výučním listem

Celková informace k přijímacímu řízení (MŠMT)

Informace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (MŠMT)

Informace o termínech přijímacího řízení (MŠMT)

Ochrana zdraví účastníků PŘ (MŠMT)

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2022/2023

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

Dny otevřených dveří - leden, únor 2022

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání byla zpracována v souladu s platnou školskou legislativou. V přijímacím řízení se nepracuje s prospěchem žáků na konci školního roku 2019/2020. V případě změněné epidemiologické situace a úpravě pravidel konání přijímacího řízení ze strany MŠMT mohou být kritéria školou ještě upravena. 

Kritéria pro přijetí do oboru s MZ Hotelnictví (pdf)

Kritéria pro přijetí do tříletých oborů s výučním listem (pdf)