Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2021/2022

Dny otevřených dveří - únor 2021

Počty přijímaných uchazečů ve školním roce 2021/2022

 

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání byla zpracována v souladu s platnou školskou legislativou a Opatřením MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022 . V přijímacím řízení se nepracuje s prospěchem žáků na konci školního roku 2019/2020. Školní přijímací zkouška do oboru s maturitní zkouškou Hotelnictví se uskuteční pouze v případě, kdy počet přihlášených uchazečů bude vyšší než plánovaný počet přijímaných žáků (30).

Kritéria pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou Hotelnictví

Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem