Výsledky přijímacího řízení pro škol. rok 2024/25 (I. kolo)

Výsledky budou zveřejňovány průběžně po každém kole přijímacího řízení zde.

Výsledky 1. kola PŘ  jsou zveřejněny 15. 5. 2024  zde a na úřední desce školy!

Obor Hotelnictví

Obor Podnikání

Obor Krejčí - modelování oděvů

Obor Kuchař - číšník

Obor Cukrář

Obor Pekař

Obor Výrobce potravin (Sladovník - pivovarník)

Obor Truhlář

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 (II. kolo)

Výsledky budou zveřejněny 21. 6. 2024 v ranních hodinách zde.

Obor Podnikání

Obor Krejčí - modelování oděvů

Obor Kuchař - číšník

Obor Cukrář

Obor Pekař

Obor Výrobce potravin (Sladovník - pivovarník)

Obor Truhlář

Základní informace k přijímacímu řízení

Vládní návrh úpravy přijímacího řízení od škol. roku 2024/25 (pdf)

Sdělení MŠMT o termínech jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/24 (pdf)

Důležité odkazy na podrobnosti nové úpravy přijímacího řízení (pdf)

 

Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení uchazečů - cizinců (MŠMT)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2024/25 (pdf)

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2024/25 - 2. kolo (pdf)

Termíny dnů otevřených dveří (pdf)

Tiskopis přihlášky pro přijímací řízení editovatelný

POZOR! Od 1. 9. 2024 bude opět otevřena 1 třída (30 žáků) denní formy nástavbového studia 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Určeno pro absolventy 3letých oborů s výučním listem.

 

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání

Kritéria pro přijetí do oborů vzdělání s výučním listem (pdf)

Kritéria přijetí do oboru s maturitní zkouškou Hotelnictví (pdf)

Kritéria přijetí do nástavbového oboru Podnikání (pdf)

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání (2. kolo)

Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem (pdf)

Kritéria přijetí do nástavbového oboru Podnikání (pdf)