Základní informace k přijímacímu řízení

Pokyn MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24 (MŠMT)

Přijímací řízení pro uchazeče se SVP (MŠMT)

Sdělení o termínech jednotné přijímací zkoušky (MŠMT)

Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení uchazečů - cizinců (MŠMT)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

Termíny dnů otevřených dveří

 

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání byla zpracována v souladu s platnou školskou legislativou. V přijímacím řízení se nebude pracovat s prospěchem žáků na konci školního roku 2019/2020.

Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem (pdf)

Kritéria pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou Hotelnictví (pdf)