Výsledky přijímacího řízení pro škol. rok 2023/24

Seznam a pořadí přijatých uchazečů v 1. kole PŘ pro obory s výučním listem (1. kolo)

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oboru Hotelnictví (1. kolo)

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oboru Podnikání (1. kolo)

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

Seznam a pořadí přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ pro obory s výučním listem

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oboru Hotelnictví (2. kolo)

Seznam a pořadí přijatých uchazečů do oboru Podnikání (2. kolo)

 

 

 

Základní informace k přijímacímu řízení

Pokyn MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/24 (MŠMT)

Přijímací řízení pro uchazeče se SVP (MŠMT)

Sdělení o termínech jednotné přijímací zkoušky (MŠMT)

Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení uchazečů - cizinců (MŠMT)

 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Počty přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání

Termíny dnů otevřených dveří

POZOR! Od 1. 9. 2023 bude otevřena 1 třída (30 žáků) denní formy nástavbového studia 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ. Určeno pro absolventy 3letých oborů s výučním listem.

 

 

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů vzdělání byla zpracována v souladu s platnou školskou legislativou. V přijímacím řízení se nebude pracovat s prospěchem žáků na konci školního roku 2019/2020.

Kritéria pro přijetí do oborů s výučním listem (pdf)

Kritéria pro přijetí do oboru s maturitní zkouškou Hotelnictví (pdf)

Kritéria pro přijetí do nástavbového oboru PODNIKÁNÍ (pdf)