Maturitní obor Hotelnictví

Kód oboru: 65 - 42 - M/01

Délka a forma studia: 4 roky

Zakončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky: Ukončení povinné škol. docházky, splnění kritérií přijímacího řízení, dobrý zdravotní stav

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ

Přijímací řízení: Povinná jednotná zkouška (písemné testy) - ČjL, Ma

Předměty v oboru:

ČJ, Literární výchova, 2x cizí jazyk, Konverzace v cizím jazyce, On, D, Právo, ZPV, M, IKT, TV,  Informační a komunikační technologie, Ekonomika, Management a marketing, Účetnictví, Technologie přípravy pokrmů, Technika obsluhy a služeb, Nauka o výživě, Hygiena v gastronomii, Hotelový provoz, Učební praxe, Zeměpis cestovního ruchu, Cestovní ruch, Průvodcovství, Lázeňství, Společenská výchova, Písemná a elektronická komunikace, Hospodářská korespondence, Odborné projekty.

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Náklady na studium: Studium bezplatné

Další informace:

Vhodné pro chlapce i dívky, specializační kurzy ( barmanský, studená kuchyně, vyřezávání ovoce a zeleniny, cukrářský,...), výborné uplatnění na trhu práce

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Hotelnictví (Pdf)

Učební plán ŠVP obor Hotelnictví (Pdf)

Převodník obor Hotelnictví (Pdf)

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy.

 

Oborová galerie

Videoprezentace