Informace a dokumenty

Organizace testování od 19. 2. 2022

Organizace výuky a testování od 29. 11. 2021

Zahájení školního roku 2021-22 (časy, učebny, pokyny).pdf

Informace k zahájení školního roku pro 1. ročníky.pdf

Pokyn ŘŠ č. 23 Organizace výuky, bezpečnostní pravidla pro školní rok 2021/2022.pdf

Informace MŠMT k zahájení školního roku 2021-2022 a testování

Soubor doporučení MŠMT ke školnímu roku 2021-2022

Pokyn ŘŠ č. 19 - testování žáků při prezenční výuce

Návod k testování

Rozpočtový výhled 2022-2023

Rozpočet 2021

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021 (komentář) pdf.

 

KE STAŽENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (PDF)

Europas 65-42-M-01-Hotelnictvi-denni-studium-Nemcina (pdf)

Europas 65-42-M-01-Hotelnictvi-denni-studium-Anglictina (pdf)

Europas 29-54-H-01-Cukrář-denni-studium-Nemcina (pdf)

Europas 29-54-H-01-Cukrář-denni-studium-Anglictina (pdf)

Europas 65-51-H-01-Kuchař-čísník-denni-studium-Nemcina (pdf)

Europas 65-51-H-01-Kuchař-číšník-denn-studium-Anglictina (pdf)

Europas 33-56-H-01-Truhlář-denní-studium-Nemcina (pdf)

Europas 33-56-H-01-Truhlář-denní-studium-Anglictina (pdf)

Europas 29-53-H-01-Pekař-denní-studium-Nemcina (pdf)

Europas 29-53-H-01-Pekař-denní-studium-Anglictina (pdf)

Europas 31-58-H-01-Krejčí-denní-studium-Nemcina (pdf)

Europas 31-58-H-01-Krejčí-denní-studium-Anglictina (pdf)

 

Dokumenty školy pro školní rok 2021/2022

Harmonogram školního roku (pdf)

Plán práce výchovného poradce (pdf)

Plán práce metodika ICT (pdf)

Plán práce v oblasti environmentální výchovy (pdf)

Školní program prevence sociálně nežádoucích jevů (pdf)

Směrnice k poskytování poradenských služeb školou (pdf)

Krizový plán školy (pdf)

Konzultační hodiny pedagogických pracovníků (pdf)

 

 

Obecné dokumenty

Školní řád (pdf.)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pdf), 

Dodatek k pravidlům hodnocení (pdf)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - (pdf)

Vnitřní předpis směrnice pro ochranu osobních údajů (pdf)

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů (pdf)

Informace o zřízení žákovských účtů (pdf)

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2020-2021 (pdf)

Výroční zpráva 2019-2020 (pdf)

Výroční zpráva 2018-2019 (pdf)

Výroční zpráva 2017-2018 (pdf)

 

Certifikát ISO

Certifikát 2021