Informace a dokumenty

Soubor pedagogicko-organizačních informací pro škol. rok 2022/2023 (MŠMT)

Rozpočtový výhled 2022-2023

Rozpočtový výhled 2023-2024

Rozpočet na rok 2022

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022 (komentář).pdf

 

KE STAŽENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (PDF)

Europass EDO-65-42-M-01-Hotelnictvi-denni-studium-Nemcina.pdf

Europass EDO-65-42-M-01-Hotelnictvi-denni-studium-Anglictina.pdf

Dokumenty školy pro školní rok 2022/2023

Harmonogram školního roku 2022/2023

Plán práce výchovné poradkyně (pdf)

Plán práce metodika ICT (pdf)

Plán práce metodika EVVO (pdf)

Plán práce sociálního pedagoga (pdf)

Školní program prevence sociálně nežádoucích jevů (pdf)

Směrnice k poskytování poradenských služeb školou (pdf)

Krizový plán školy (pdf)

Konzultační hodiny učitelů (pdf)

 

 

 

Obecné dokumenty

Školní řád (pdf)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pdf)

Dodatek k pravidlům hodnocení (pdf)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (pdf)

Vnitřní předpis směrnice pro ochranu osobních údajů (pdf)

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů (pdf)

Informace o zřízení žákovských účtů (pdf)

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2020-2021 (pdf)

Výroční zpráva 2019-2020 (pdf)

Výroční zpráva 2018-2019 (pdf)

Výroční zpráva 2017-2018 (pdf)

 

Certifikát ISO

Certifikát 2021