Informace a dokumenty

Rozvrhy tříd od 21. 6. do 25. 6. 2021

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Pravidla chování žáků při skupinových konzultacích

Pokyn ŘŠ č. 19 - testování žáků při prezenční výuce

Návod k testování

Pokyn ŘŠ č. 18 - organizace výuky, PŘ, MZ a ZZ po změnách

Pokyn ŘŠ č. 17 - organizace MZ a ZZ v r. 2021

Pokyn ŘŠ č. 15 - výuka od 7. 12. 2020.pdf

Pokyn ŘŠ č. 14 - Výuka od 25. 11. 2020

PRAVIDLA-CHOVANI-ZAKU-teoretická výuka od 25. 11.pdf

Soubor opatření PES pro školství (podzim 2020)

- pokyn k nástupu - Odborný výcvik (pdf)

Pokyn č. 5 - Způsob hodnocení (PDF) 

Pokyn č. 6 - Organizace výuky a ochrana zdraví (PDF)

Rozpočtový výhled 2022-2023

Rozpočet 2021

 

KE STAŽENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (PDF)

Dokumenty školy pro školní rok 2020/2021

Harmonogram školního roku  (pdf)

Plán výchovného poradce (pdf)

Konzultační hodiny vyučujících (pdf)

Krizový plán školy (pdf)

Plán enviromentální výchovy (pdf)

Plán ICT (pdf)

Směrnice k poskytování poradenských služeb školou (pdf)

Školní program prevence sociálně nežádoucích jevů (pdf)

Rozpočet školy (pdf)

 

Obecné dokumenty

Školní řád (pdf.)

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pdf), 

Dodatek k pravidlům hodnocení (pdf)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - (pdf)

Vnitřní předpis směrnice pro ochranu osobních údajů (pdf)

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů (pdf)

Informace o zřízení žákovských účtů (pdf)

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2019-2020 (pdf)

Výroční zpráva 2018-2019 (pdf)

Výroční zpráva 2017-2018 (pdf)

 

Certifikát ISO

Certifikát (pdf)