Maturitní obor Podnikání

Kód oboru: 64 - 41 - L/51

Nástavbové studium 

Délka a forma studia: 2 roky (denní forma vzdělávání)

Zakončení studia: maturitní zkouška

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky: výuční list v tříletém oboru vzdělání s VL, splnění kritérií přijímacího řízení 

Přihlášky: do 20. 2. do systému DIPSY, nebo řediteli SŠGS pro I. kolo PŘ 

Přijímací řízení: Povinná jednotná zkouška (písemné testy) - ČjL, Ma 

Předměty v oboru: Čj, Literární výchova, Maturitní seminář z Čj, 1x cizí jazyk (Aj, Nj), Konverzace v cizím jazyce, Maturitní seminář z cizího jazyka, Právo, Psychologie, Matematika, IKT, TV, Informační a komunikační technologie, Ekonomika podniku, Management a marketing, Účetnictví, Učební praxe, Písemná a elektronická komunikace, Chod podniku. 

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou 

Náklady na studium: Studium bezplatné 

Další informace: Vhodné pro chlapce i dívky, možnost vzdělávání pro velkou část oborů s výučním listem, lepší uplatnění na trhu práce 

 

Školní vzdělávací program - dokumenty

Charakteristika oboru Podnikání (Pdf) 

Učební plán ŠVP obor Podnikání (Pdf) 

Převodník obor Podnikání (Pdf) 

ŠVP jsou k nahlédnutí v kanceláři u ředitele školy