Harmonogram MZ v roce 2022

(pozn.: V případě změny podmínek vzdělávání může dojít k úpravám harmonogramu)

Maturitní zkoušky v roce 2022 (Pokyn MŠMT)

Organizace profilové části MZ (Pokyn MŠMT)

Maturitní kalendář pro rok 2022 (Pokyn MŠMT)

Pokyn ŘŠ č. 21 - ochrana zdraví účastníků MZ a ZZ

Ochrana zdraví účastníků MZ, ZZ, PŘ

Matematika rozšiřující, výsledkový portál žáka

 

Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Aktualizace k 1. 10. 2021

Společná část MZ                                                           

  1. Český jazyk a literatura (didaktický test – jednotné zadání)
  2. Cizí jazyk (didaktický test – jednotné zadání)                   

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti z předmětů Český jazyk a literatura a Anglický jazyk a dále znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

  1. Povinné předměty:
  1. Český jazyk a literatura (písemná práce na stanovené téma a ústní zkouška před zkušební komisí)

(Seznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury)

  1. Anglický jazyk (písemná práce na stanovené téma a ústní zkouška před zkušební komisí)

(Témata pro ústní zkoušku z anglického jazyka)

 

3. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si oblast volí).

 (Témata pro praktickou zkoušku z cestovního ruchu)

(Témata pro praktickou zkoušku z gastronomie)

4. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

(Témata pro ústní zkoušku z gastronomie)

5. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

(Témata pro ústní zkoušku z cestovního ruchu)

B. Nepovinné předměty:

1. Další cizí jazyk dle vzdělávací nabídky školy (ústní zkouška před zkušební komisí)

2. Matematika (ústní zkouška před zkušební komisí)

Pozn.: Pro školní rok 2021/2022 není nabídka nepovinných předmětů využita.

Pravidla hodnocení MZ

Obecný pokyn k hodnocení profilové části MZ

Bodové hodnocení praktické zkoušky

Maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury

Pravidla hodnocení zkoušky z ČJL

Bodová škála u PP z ČJL

Bodová škála u ÚZ z ČJL

Maturitní zkouška z Anglického jazyka

Pravidla hodnocení zkoušky z Aj