Organizační zabezpečení MZ 2021

Pokyn ŘŠ č. 21 - ochrana zdraví účastníků MZ a ZZ

Ochrana zdraví účastníků MZ, ZZ, PŘ

Metodika k nové úpravě MZ (březen 2021)

Pokyn ŘŠ č. 18 k organizaci výuky, PŘ, MZ a ZZ po změnách_jaro21

Pokyn ŘŠ č. 17 - organizace MZ a ZZ v r. 2021

Opatření MŠMT k organizaci MZ v r. 2021

Opatření MŠMT k organizaci ZZ v r. 2021

Nová koncepce MZ od škol. roku 2020/21

Metodický pokyn k nové koncepci MZ

Matematika rozšiřující, výsledkový portál žáka

Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Aktualizace k 1.10.2020

Společná část MZ                                                           

Český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před zkušební komisí)

(Seznam děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury)

Cizí jazyk  (ústní zkouška před zkušební komisí)                   

Témata anglický jazyk_2021

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

A. Povinné předměty:

1. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si volí).

 

2. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata gastronomie_2021

3. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata cestovní ruch_2021

B. Nepovinné předměty:

1. Cizí jazyk (dle vzdělávací nabídky školy) – ústní zkouška před zkušební komisí

2. Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí

Pozn.: Pro školní rok 2020/2021 není nabídka nepovinných předmětů využita.