Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Školní rok: 2019/2020

Rozpis státní části maturitních zkoušek (PDF)

Pokyn - Ochrana zdraví (Pokyn č. 7 ) (Pokyn MŠMT)

Harmonogram MZ 2020 - AKTUALIZACE

Klasifikační konference 29. 5. 2020 (4. 6. 2020)
Praktická zkouška (profilová část MZ) 11. – 12. 6. 2020
Přípravný týden  ZKRÁCEN 15. – 17. 6. 2020
Ústní zkoušky (profilová a společná část MZ) 18. – 22. 6. 2020
Blok Didaktické testy (společná část MZ) 

PP - zrušeny

1. 6. (DT - Ma, AJ), 2. 6. (DT – ČJL) 

Uzávěrka tisku vysvědčení o MZ 26. 6. 2020
Předání maturitních vysvědčení 29. 6. 2020 (bez účasti rodičů)

Pozn.: Termín klasifikační konference a konání DT jsou odvislé od termínu stanoveného MŠMT.

Nová Paka 2. 5. 2020

INFORMACE K MATURITNÍ ZKOUŠCE (PDF)

Společná část MZ                                                           

Český jazyk (Seznam děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury)

Cizí jazyky  (ústní zkouška před zkušební komisí)                   

Témata Aj (pdf)

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

A. Povinné předměty:

1. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si volí).

Témata gastronomie (pdf), Témata cestovní ruch (pdf)

2. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata (pdf)

3. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata (pdf)

B. Nepovinné předměty:

1. Cizí jazyk (dle vzdělávací nabídky školy) – ústní zkouška před zkušební komisí

2. Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí

Pozn.: Pro školní rok 2019/2020 není nabídka nepovinných předmětů využita.

 

Nová Paka 10. 9. 2019

Mgr. Petr Jaroš

Ředitel školy