Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Aktualizace k 1.10.2020

Společná část MZ                                                           

Český jazyk a literatura (písemná práce + ústní zkouška před zkušební komisí)

(Seznam děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury)

Cizí jazyk  (ústní zkouška před zkušební komisí)                   

Témata anglický jazyk_2021

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

A. Povinné předměty:

1. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si volí).

 

2. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata gastronomie_2021

3. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata cestovní ruch_2021

B. Nepovinné předměty:

1. Cizí jazyk (dle vzdělávací nabídky školy) – ústní zkouška před zkušební komisí

2. Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí

Pozn.: Pro školní rok 2020/2021 není nabídka nepovinných předmětů využita.