Vedení školy oznamuje, že ve dnech 14. - 23. 10. 2020 je zrušen odborný výcvik všech oborů jak ve školních dílnách, tak na pracovištích smluvních partnerů (firem). Stejně tak jsou zrušeny odborné praxe žáků oboru Hotelnictví. Všichni žáci se zapojí do distanční formy vzdělávání, kterou pro ně připraví učitelé odborných předmětů ve spolupráci s učiteli odborného výcviku. Pravidelná výuka prezenční formou by měla být zahájena po podzimních prázdninách od 2. 11. 2020.