Evropský týden odborných dovedností

Vážení příznivci odborného vzdělávání,

Evropská komise vyhlásila čtvrtý ročník Evropského týdne odborných dovedností,

který proběhne 14. – 18. října 2019. Po celé Evropě se v tu dobu uskuteční řada akcí,

jejichž společným cílem je představit široký rozsah, vysokou kvalitu a společenský význam

odborného vzdělávání a přípravy. Smyslem iniciativy je také inspirovat jednotlivce bez

rozdílu věku, aby v sobě dokázali objevit svoje schopnosti a talent. Odborné vzdělávání

hraje klíčovou roli v rozvoji inovací a konkurenceschopnosti. Poskytuje navíc řadu příležitostí

k profesnímu rozvoji a lepší zaměstnatelnosti.

Více na : https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-odborne-vzdelavani/evropsky-tyden-odbornych-dovednosti/