POLITIKA SYSTÉMU MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ V ORGANIZACÍCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Zavazujeme se, že budeme systematicky řidit spotřebu energií ve všech organizacích

zahmutých do energetického systému Královéhradeckého kraje s cílem neustále snižovat

energetickou náročnost plným využívaním potenciálu energetických úspor,

V rámci platných právních předpisů budeme přistupovat ke spotřebě energie v souladu

s ČSN EN ISO 50001.

Další informace: 

Certifikát ČSN EN ISO 50001:2012

Dokument Hospodaření s energiemi