II. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje na čtvrtek 4. 6. 2020 II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do následujících oborů vzdělání:

  • obor Kuchař-číšník (8 volných míst)
  • obor Cukrář (10 volných míst)
  • obor Výrobce  potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (6 volných míst)
  • obor Pekař (6 volných míst), obor Krejčí (7 volných míst) 
  • obor Truhlář (10 volných míst)

Stále je možné podávat přihlášky i na obor s maturitní zkouškou Hotelnictví

Pro II. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky).

Termín odevzdání přihlášky do všech oborů je stanoven do 2. 6. 2020.

Mgr. Petr Jaroš v. r.