Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje na pondělí 31. 5. 2021 II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do následujících oborů vzdělání: obor Kuchař-číšník (10 volných míst), obor Cukrář (8 volných míst), obor Výrobce  potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (8 volných míst), obor Pekař (4 volná místa), obor Krejčí (7 volných míst) a obor Truhlář (8 volných míst). Stále je možné podávat přihlášky i na obor s maturitní zkouškou Hotelnictví (8 volných míst). Pro II. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky). Termín odevzdání přihlášky do všech oborů je stanoven do 26. 5. 2021.

Nová Paka 15. 5. 2021

Mgr. Petr Jaroš v. r.