Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro následující obory s výučním listem: Kuchař-číšník (8 volných míst), Cukrář (5 volných míst), Pekař (8 volných míst), Výrobce potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (8 volných míst), Krejčí - ŠVP Krejčí - modelování oděvů (4 volná místa) a Truhlář (6 volných míst). Pro II. kolo platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky školy). Termín podání přihlášek do 13. 5. 2022, přijímací řízení a vyhlášení výsledků 16. 5. 2022. Přijímací řízení do oboru vzdělání s MZ Hotelnictví je ukončeno (obor je naplněn).