Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 do následujících oborů vzdělání s výučním listem: Kuchař-číšník (7 volných míst), Cukrář (5 volných míst), Pekař (7 volných míst), Výrobce potravin ŠVP Sladovník-pivovarník (7 volných míst) a Truhlář (6 volných míst). Pro III. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky školy). Termín III. kola PŘ je stanoven na 29. 6., termín pro podání přihlášek 24. 6. 2022.