Upozorňujeme zájemce o vzdělávání na SŠGS Nová Paka, že přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo PŘ musí být odevzdány do 1. března. Lze je zasílat poštou, nebo odevzdat osobně v kanceláři školy. V rubrice Přijímací řízení - Informace naleznete bližší informace k počtu přijímaných žáků i kritériím přijetí do jednotlivých oborů. Pro zájemce o obor Hotelnictví jsou tamtéž v rubrice Vzorové úlohy připraveny i vzorové testy pro školní přijímací zkoušku (bude se konat pouze v případě, kdy počet přihlášených uchazečů převýší plánovaný počet přijímaných žáků). V případě potřeby volejte (493 723 784) nebo pište (skola@ssgs.cz).