Ve dnech 12. a 15. 4. 2024 se uskuteční jednotné přijímací zkoušky v hlavní budově SŠGS Nová Paka, Masarykovo nám. 2. Vstup pro uchazeče bude otevřen z Masarykova náměstí, u vchodu budou vyvěšeny veškeré pokyny pro uchazeče včetně rozmístění do jednotlivých učeben a k dispozici bude vždy i skupina pedagogů a žáků, kteří pomohou uchazečům s případnými dotazy i uvedením do učeben. Z kapacitních důvodů žádáme rodiče, aby po dobu zkoušek zůstali mimo budovu školy.