V úterý 30. 4. 2024 proběhne náhradní termín JPZ v hlavní budově školy (Masarykovo nám. 2). Podrobnosti obdrželi uchazeči v pozvánce. Ve vestibulu školy budou vyvěšeny veškeré informace k průběhu zkoušky a k dispozici zde bude i pořadatelská služba z řad žáků školy.