Maturitní zkoušky obor hotelnictví

Rozpis státní části maturitních zkoušek

Pokyn - Ochrana zdraví (Pokyn č. 7 ) (Pokyn MŠMT)