Naši hoteláci opět bodují v angličtině

Studenti oboru Hotelnictví, Slávka Rejlová a Jan Kožešník, se ve dnech 22.-23. 3. zúčastnili prestižní Celostátní konverzační soutěže hotelových škol v Poděbradech. Cílem tohoto jazykového klání bylo prokázat nejen konverzační schopnosti soutěžících, ale také rozsah odborné slovní zásoby z oblasti hotelnictví, turismu a gastronomie. V silné konkurenci 44 studentů ze 13 hotelových škol porota rozhodla o vítězství Jana Kožešníka ve vyšší kategorii. Honza si tak vysoutěžil zájezd do Velké Británie. Slávka Rejlová se ve své kategorii umístila na krásném 4. místě.  Oběma studentům gratulujeme.

Úspěch našich truhlářů na soutěži v Třemošnici

Ve dnech 21. 3. – 22. 3. 2018 proběhla soutěž v odborných dovednostech studentů oboru Truhlář na SOŠ a SOU Třemošnice. Žáci druhého ročníku naší školy, Jakub Dendis a Lukáš Stránský, splnili soutěžní úkol (výroba stolečku dle zadaného výkresu) na jedničku. Svou dovedností přesvědčili porotu, která hodnotila provedení konstrukčních spojů, rozměrovou přesnost, preciznost provedení a celkový vzhled a obsadili v kategorii družstev první místo, v jednotlivcích Jakub Dendis zvítězil a Lukáš Stránský byl čtvrtý. Oběma soutěžícím blahopřejeme.

Novopacké cukrářky v Lucembursku bodovaly nejen se secesními šperky

Čtyři výrobky, čtyři medaile. Mimořádné úspěšné byly žákyně i jejich učitelky ze Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka na Světovém poháru kuchařů a cukrářů v Lucembursku.

Zdroj:https://hradec.idnes.cz/cukrarky-z-nove-paky-privezly-ctyri-medaile-fme-/hradec-zpravy.aspx?c=A141129_2120252_hradec-zpravy_kvi

Úspěch odborného školství Královéhradeckého kraje

V pondělí 24. 11. 2014 na Světovém poháru kuchařů a cukrářů v Lucembursku dosáhla Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka mimořádného úspěchu, když se čtyřmi přihlášenými soutěžními exponáty získala čtyři medaile.

Dvě zlaté medaile získaly učitelka odborného výcviku Jitka Mašková s exponátem „Secesní krása žen“ a Eliška Nýdrlová s exponátem „Síla generace.“  Žákyně Markéta Šustová s exponátem „Myslivcův svět“ a žákyně Adriana Velíková a Karolína Medková (exponát „Secesní šperky“) získaly shodně bronzové medaile. 

Příprava jednotlivých exponátů, na jejichž vytvoření byly použity především cukrová modelovací hmota, čokoládová hmota, potravinářské barvy a některé další suroviny, trvala jejich autorkám několik měsíců.

Tento mimořádný úspěch školy potvrzuje kvalitu práce školních cukrářských dílen a především pak zodpovědný a profesionální přístup učitelek odborného výcviku. Jsme potěšeni, že se nám podařil obhájit a rozšířit náš úspěch z předchozích světových pohárů a olympiád (3 zlaté medaile ze světových olympiád – r. 2008, 2012 a stříbro a bronz ze světového poháru 2010. Celkově se nyní SŠGS Nová Paka pyšní celkem 9 medailemi ze světových gastronomických soutěží.

Vynikající výsledek vnímáme nejen jako další úspěch školy, ale především jako výbornou reprezentaci středního odborného školství Královéhradeckého kraje. 

Jičínský deník - 27.11.2014 Cukráři na světovém poháru excelovali

Reportáž TV Barrandov - 7.12.2014 čas 14:45 min 

 

 

Dvojnásobná olympijská vítězka je ze SŠGS

Naprosto mimořádný úspěch zaznamenala SŠGS Nová Paka v pondělí 8.10.2012 na Světové olympiádě kuchařů a cukrářů IKA Erfurt 2012. Studentka Eliška Nýdrlová zde získala ve velmi silně obsazené kategorii D2 (cukrářský umělecký výrobek) hned 2 zlaté olympijské medaile. Oceněnými exponáty se staly sladké kompozice (základními surovinami jsou modelovací hmota a čokoláda) "Život na Nilu" a "Walt Disney - okouzlil generace dětí i dospělých." Připomeňme, že dvě zlaté olympijské medaile v jediné soutěži se podařilo získat pouze Elišce. Za cenným úspěchem stojí i odborné vedení vrchní učitelky odborného výcviku paní J. Havlové, která Elišku na soutěž připravovala.

Vítězce blahopřejeme k mimořádnému úspěchu a novopackou veřejnost zveme na Vánoční trhy (12. - 14.12.), kde budou oba skvosty vystaveny!

FOTOGALERIE

Článek deník Blesk.cz 12.10.2012

Zlatá medaile na olympiádě IKA Erfurt

Nepřekvapivým překvapením pro české barvy byla komorněji obsazena skupina D2, v níž (snad se nemýlím) po prvé v životě startující na zahraniční soutěži Jana Dostálová, a pokud se opět nemýlím, tak vůbec na své druhé větší soutěži vůbec (!), získala parádní zlato. Jednalo se sice o již předvedený soutěžní model jehož prostřednictvím Jana obdržela na letošním Gastrohradci cenu Milana Burdy, jenž doznal pro Erfurt olympijskou modifikaci, ale natolik vizážově poutající a rukodělně zpracovanou, že sudí vynesli zlatý rozsudek.

Video - https://www.ssgs.cz/videogalerie/

více informací na https://gastronews.cz

 

Úspěch na Salimě Brno

Skvělého úspěchu dosáhli žáci školy na Mezinárodním potravinářském veletrhu Salima Brno. Soutěžní družstvo pekařů ve složení J. Michek, T. Hlaváček a J. Kučera vzorně reprezentovalo školu v dvoudenní soutěži odborných dovedností oboru pekař. V celostátní soutěži o nejatraktivnější výrobek získala J. Kolenská v oboru cukrář 3. místo a P. Kovářová v soutěži pekařů vynikající 1. místo. Všem úspěšným reprezentantům upřímně blahopřejeme!

 

Stříbro a bronz v Lucembursku

Vynikajícího úspěchu dosáhla 25.11.2010 SŠGS Nová Paka v rámci světové soutěže Culinary World Cup Luxembourg 2010. Na tomto prestižním klání kuchařů a cukrářů z celého světa získala studentka Jana Kolenská s exponátem "Zahrada" bronzovou medaili a Lucie Krausová s exponátem "Český rok na vsi" dokonce medaili stříbrnou. V silně obsazené soutěži je to jedinečný a mimořádný úspěch. Oběma úspěšným reprezentantkám školy gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

FOTOGALERIE

 

Krejčí na celostátní soutěži

Na celostátní soutěži odborných dovedností oboru krejčí v Žatci 30.3. 2010 soutěžní družstvo Nové Paky ve složení Zuzana Šturmová a Ondřej Štěpánek (žáci 2. ročníku oboru krejčí) pod vedením učitelky odborného výcviku Stanislavy Štrynclové dosáhlo výborného úspěchu. V silné konkurenci 8 škol obsadila Nová Paka v soutěži družstev výborné 3. místo a soutěži jednotlivců se Zuzana Šturmová umístila na skvělém 2. místě za reprezentantkou pořádající školy. Ondřej Štěpánek skončil ve stejné kategorii na pěkném 8. místě.

 

Gastro Hradec 2010

Další vynikající úspěch zaznamenala škola tentokrát na soutěži GASTRO Hradec 2010. Lucie Krausová z 2. ročníku oboru cukrář pod vedením VUOV J. Havlové získala v kategorii cukrář - junior absolutní prvenství se svým exponátem Český rok na vsi. K vynikající zlaté medaili ještě získala cenu primátora Hradce Králové za nejatraktivnější výrobek. Vítězce blahopřejeme!

 

Kouzlení z perníku

Pod tímto názvem pořádala SŠGS Nová Paka ve spolupráci s PVV Pardubice celostátní odbornou soutěž ve zdobení perníků. Soutěže se zúčastnily odborné školy z celé ČR i 1 škola ze Slovenska. Soutěžíci se utkali o hodnotné ceny ve dvou soutěžních kategoriích - Výrobky přivezené na místo a Zdobení perníkového srdce v časovém limitu. V silné konkurenci a před zraky náročné odborné poroty  reprezentované předními perníkáři z Pardubicka se výrazně prosadila i děvčata z pořádající školy, jejichž umístění naleznete v přiložených výsledkových listinách.

 

GASTRO 2012

Další skvělý úspěch zaznamenala škola na soutěži GASTRO Hradec 2012. Studentka 3. ročníku (obor Cukrářka) Eliška Nýdrlová získala se svým soutěžním exponátem zlatou medaili a absolutní prvenství ve své kategorii. Porotu i návštěvníky uchvátil téměř 50 kg těžký čokoládový zámek oživený postavičkami z dílny Walta Disneye. Téměř 1 m vysoký exponát o rozměrech 100 x 85 cm sklidil zaslouženou pozornost a po zásluze byl oceněn zlatou medailí. Za tímto úspěchem stojí i trpělivá práce vrchní učitelky OV paní Jaroslavy Havlové, která Elišku na soutěž připravovala.

V silné konkurenci se prosadila i druhá soutěžící Markéta Kordíková (3. ročník obor Hotelnictví), která získala dvě bronzové medaile. První za soutěž ve vyřezávání melounů v časovém limitu a druhou za svoji melounovou kompozici Kytice od K.J. Erbena.

Oběma studentkám k jejich vynikajícímu úspěchu gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 

Truhláři na stupních nejvyšších

Velký úspěch zaznamenali učňové oboru truhlář, kteří se zúčastnili soutěže odborných dovedností, kterou pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické v Třemošnici ve dnech 27. 3. – 28. 3. 2012.

Soutěž je určena pro žáky 2. ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou a oboru středního vzdělání s výučním listem. Žáci dostali za úkol vyrobit z připravených polotovarů truhlářský výrobek (barová stolička) podle dodané výkresové dokumentace. Jejich práce byla rozdělena na praktickou a písemnou část (test). Soutěžící si s sebou přivezli předepsané nářadí, které bylo nezbytné pro vykonání soutěžního úkolu.

Odborná komise vyhodnotila nejlepší jednotlivce a soutěžní týmy. V soutěži družstev obsadili krásné druhé místo Leoš Pěchoč a Pavel Plecháč. Leoš Pěchoč pak triumfoval ještě jednou, když byl komisí vyhodnocen jako nejlepší v kategorii jednotlivců. Všichni umístění žáci obdrželi hodnotné ceny.

Oběma vynikajícím reprezentantům školy blahopřejeme!