I nadále od 19. 4. pokračuje v plném rozsahu distanční forma vzdělávání (teoretická výuka + odborný výcvik). Nad rámec této distanční formy jsou dále na základě dobrovolnosti organizovány pro závěrečné ročníky skupinové konzultace systémem 6 žáků/1 učitel. Dále pokračuje i možnost konzultací pro všechny žáky systémem 1 žák/1 učitel. Při skupinových konzultacích je podmínkou pro všechny účastníky podstoupit otestování (pokud daná osoba nepatří do některé z výjimek). Více informací v pokynech na webu.