Vedení školy oznamuje, že od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje pro VŠECHNY žáky školy distanční forma vzdělávání v souladu s předchozími pokyny. Připomínáme, že účast na distanční formě vzdělávání je pro všechny žáky podle školského zákona povinná a žáci jsou povinni se této formy vzdělávání v plném rozsahu účastnit!!! Má-li kdokoli z žáků problémy s technickou realizací (vybavenost IT technikou, problémy s Internetem,…) jsou povinni informovat svého třídního učitele, popř. se spojit s metodikem IKT Ing. V. Vojáčkem (vojacek@ssgs.cz). V takovém případě je organizována forma individuálních konzultací, popř. přenos úkolů prostřednictvím sekretariátu ředitele školy.