Vedení školy informuje žáky, že od středy 25. 11. 2020 bude obnovena podle speciálních rozvrhů prezenční teoretická výuka u tříd HT4, KU3, CK3, třída ST3 nastoupí na odborný výcvik a na teoretickou výuku přijde v pondělí 30. 11. Rozvrhy pro tyto třídy jsou k dispozici na webových stránkách školy v rubrice Informace. Zahájení teoretické výuky vždy v 7,55 h. Přístup do školy zadním vchodem při dodržení předepsaných hygienických pravidel!

Všichni žáci tříletých oborů, kteří mají odborný výcvik v sudý týden, nastoupí 25. 11. na jednotlivá školní pracoviště odborného výcviku. Odborné výcviky jednotlivých oborů začínají ráno vždy v souladu s celoročními rozvrhy. Od pondělí 30. 11. nastoupí na odborný výcvik podle stejných pravidel žáci, kteří mají v rozvrhu OV v lichém týdnu.

Žáci, kteří vykonávají odborný výcvik na smluvních pracovištích, budou informováni individuálně prostřednictvím třídních učitelů.

Upozorňujeme všechny žáky, že účast na vzdělávání je v souladu se školskou legislativou povinná, neúčast je třeba řádně omluvit omluvenkou zákonného zástupce s doložením lékařské zprávy. Všichni žáci budou vždy vybaveni jak na teoretické vzdělávání, tak i odborný výcvik 2 ks ochranných roušek. Na rozdíl od jarních měsíců není od žáků vyžadováno vyplněné Čestné prohlášení. Podrobné informace k zásadám bezpečnosti obdrží žáci při příchodu do školy a na pracoviště OV.