Upozorňujeme žáky, že od pondělí 26. 4. 2021 se v plném rozsahu obnovuje odborný výcvik pro všechny třídy oborů s VL a dále odborné praxe pro vybrané žáky oboru Hotelnictví. Na odborný výcvik v pondělí nastoupí na určená pracoviště žáci tříd: KU1, KU3, CU1, CK3, TK2 (pouze truhláři, krejčí nastoupí poprvé ve čtvrtek 29. 4.) a ST1. S nástupem na praktickém vyučování je spojena nutnost otestování. Dále pokračují individuální konzultace (1 žák/1 učitel) bez nutnosti testování a skupinové konzultace pro závěrečné ročníky (6 žáků/1 učitel) s nutností testování účastníků. Bližší informace u třídních učitelů.