Vedení školy sděluje všem žákům, že od 4. 1. 2021 bude výuka v plném rozsahu organizována pouze distanční formou. Ruší se i odborné výcviky a odborné praxe žáků. Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelé. Další úpravu lze očekávat po 10. lednu. Sledujte i nadále webové stránky, školní facebook a další informační zdroje.