Upozorňujeme, že došlo k posunu zahájení kurzu Výroba chleba a běžného pečiva. Termín zahájení je nově stanoven na 15. 10. 2021.  Stále platí možnost podání přihlášek do všech nabízených kurzů vzdělávání dospělých.