Připomínáme všem zájemcům, že v rubrice Vzdělávání dospělých se lze stále ještě přihlašovat do kurzů profesních kvalifikací, které jsou plánovány otevřít na podzim 2021.