Projektová aktivita: C5 – květen 2022

Jednalo se o aktivitu učitelů. Původně byla plánována v souladu s akcí – celostátní soutěží Gastro Hradec Králové, kde naši studenti měli soutěžit na místě ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Bohužel předchozí kovidová situace způsobila, že organizátoři tuto soutěž odvolali. Z toho důvodu byla mobilita slovenských učitelů odložena a tato akce nahrazena jinou akcí organizovanou v pozdějším termínu – v květnu 2022. Slovenští učitelé se mohli seznámit s přípravou soutěžních prací českých žáků, kteří se tradičně soutěže „Melounový festival-Třebíč“ účastní. Seznámili se s prací pedagogů v přípravě nadaných žáků – kroužku carvingu a především s postupy jejich přípravy na soutěže. Pedagogové se také této soutěže zúčastnili a seznámili se s organizací a principy těchto soutěží. Čeští žáci se účastnili jak ve vyřezávání na místě v určeném čase, tak také i v dalších kategoriích jako květinové a melounové kreace. Díky této aktivitě došlo tedy na předávání dobré praxe a slovenští pedagogové získali motivaci k inovacím ve výuce. Kromě toho také došlo na kulturně- historickou stránku, kdy si měli možnost prohlédnout město zapsané do Unesca a využít nabídky pořádající školy v Třebíči ke komentovaným prohlídkám (informacím) o památkách studenty této školy ( mají také obor management cestovního ruchu).

Slovenští pedagogové – sledování příprav na soutěž v carvingu, certifikáty a Europasy. 

 

 

Soutěž „ Melounový šampionát“ – Třebíč

      

       

 

Úspěšní žáci Střední školy gastronomie a služeb v Nové Pace s medailemi a diplomy:

   

Kulturně- historické poznávání: