Projektová aktivita: C8 listopad 2022

V listopadu 2022 zavítali žáci slovenské školy z Bardějova do školy v Nové Pace a seznámili se s problematikou someliérství. Česká škola jim připravila someliérský kurz za pomoci známého packého someliéra pana Kuříka, kde se měli možnost seznámit s problematikou hodnocení vín a s jejich podáváním. Čeští pedagogové připravili část snoubení vín s pokrmy a žáci měli možnost se seznámit s vinařskými oblastmi v České republice nejen díky prezentacím žáků a minisoutěže na toto téma, ale také reálně navštívili vinařskou oblast Kutná Hora. V kutnohorské vinařské firmě jim byl vysvětlen proces výroby vína přímo ve výrobně, navštívili krásné historické sklepní prostory, kde je víno uchováváno. Součástí této návštěvy bylo také seznámení se s kulturně-historickým prostředím Nové Paky a Kutné Hory, kterou si pro ně připravili čeští žáci. 

 

                                Kurz someliérství v odborné učebně. 

Ukázky z přípravy jídel ve školní cvičné kuchyni na téma snoubení jídel s nápoji.

  Seznámení s pěstováním vína a vinařskými oblastmi v České republice, které si připravili čeští žáci a slovenští žáci představili vinařské oblasti na Slovensku. 

Předávání certifikátů a Europasů z této vzdělávací aktivity projektu.

 

 

 

 Exkurze ve vinařství v Kutné Hoře – výrobna, sklepy.

Kulturně- historické poznávání – Nová Paka ( Městské muzeum – geologická expozice):

 

Poznávání Kutné Hory (čeští žáci si připravili prohlídku po jejích pamětihodnostech):