První mobilita C1: červen 2021 

Slovenští učitelé navštívili školu v Nové Pace. Pracovní program byl zaměřen hlavně na gastronomické téma týkající se práce s žáky a výukovými metodami. Česká škola seznámila svého partnera se systémem výuky kuchařské technologie za pomoci výukových kurzů „Kulinářského umění " založených na ITC technice (výuka, ověřování a testování znalostí) a možností účasti v rámci tohoto „Kulinářského umění“ na praktických kurzech pro talentované žáky a jejich účasti na celostátní soutěži " young chef" v rámci tohoto „Kulinářského umění“. Slovenští pedagogové se seznámili s výukou tímto programem a také si ho prakticky vyzkoušeli. Program se setkal s velmi kladným ohlasem, a proto jim byl zprostředkován kontakt na provozovatele s cílem tento program získat pro slovenskou školu. Pedagogové si vzájemně předali zkušenosti s prací s talentovanými žáky a jejich přípravou na soutěže a dále zkušenost i s motivací slabších žáků, kdy právě program „Kulinářské umění“ velmi pomáhá. Souběžně se vzdělávacími aktivitami se pedagogové seznámili s kulturním prostředím našeho města (návštěva muzea- klenotnice) a navštívili některé sociální partnery školy, kdy se s velkým ohlasem setkala nejen exkurze v místním pivovaru a hotelu Stromu života v Lázních Bělohradě, kde naši žáci vykonávají své školní praxe.  

Další aktivity jsou samostatné a doprovázené i fotodokumentací.