Ředitel školy sděluje všem uchazečům o přijetí do oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65-42-M/01 Hotelnictví, že v rámci přijímacího řízení se bude konat školní přijímací zkouška. Bližší informace o průběhu přijímacího řízení včetně registračního dopisu a pozvánky ke školní přijímací zkoušce obdrží všichni uchazeči v nejbližších dnech písemně.