Připomínáme všem uchazečům, že termín pro podání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení je stanoven na 20. 2. V případě dotazů, či nejasností se obracejte na sekretariát školy (493 723 784).