Truhlářské kroužky pro ZŠ

 

 

V rámci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání "jsou kroužky pořádány zdarma pro žáky základních škol.

V loňském školním roce  2013-2014 bylo uspořádáno několik kroužků pro žáky základních škol ( např. ze ZŠ v Hořicích, Vrchlabí, Pecky a Ostměře).Kroužky a soutěže byly uspořádány ve školních dílnách  – pracoviště Vrchlabí (truhlářské dílny- Tichá ulička 31, kontakt: +420 499 422 792,  pan Vondrou/Jirka email: vondrous@ssgs.cz) a pracoviště Lázně Bělohrad (truhlářské dílny- L. Mašínové 368 , kontakt: +420 493 792 348,  pan Zajíc, email: zajic@ssgs.cz).

V kroužcích se žáci naučili základům truhlářské výrob, naučili se pracovat s ručním nářadím a jednoduchým činnostem jako řezání, hoblování, dlabání a vrtání. Vyrobili si jednoduchý výrobek ze dřeva, který si odnesli domů.  V kroužku japonského truhlářství se naučili ovládat japonské truhlářské nářadí. Na závěr kroužků byla většinou uspořádána soutěž o nejlepší výrobek a nejlepší znalosti základů truhlařiny. Ti nejlepší si odnesli drobné věcné ceny. Při soutěžích si žáci ověřili své znalosti také v oblasti poznávání materiálů nástrojů.

Následující obrázky dokumentují činnosti žáků v truhlářských kroužcích a soutěžní aktivity.