Upozorňujeme zájemce, že bylo vyhlášeno III. kolo přijímacího řízení do vybraných oborů vzdělání SŠGS Nová Paka. Veškeré podrobnosti včetně kritérií pro přijetí naleznete na webových stránkách školy (rubrika Přijímací řízení - Informace), na úřední desce školy a v informačním systému DIPSY. V případě dotazů se obracejte na sekretariát školy.