Upozorňujeme všechny uchazeče o přijetí, že v rubrice Přijímací řízení (Informace) jsou vyvěšeny výsledky I. kola PŘ do všech oborů vzdělání nabízených školou. Všem přijatým uchazečům připomínáme povinnost odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů od dnešního dne ZÁPISOVÝ LÍSTEK  a vyplněné návratky (v případě zájmu o vzdělávání na SŠGS Nová Paka).