Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení - Informace jsou zveřejněny seznamy a pořadí přijatých uchazečů do oboru vzdělání s maturitní zkouškou Hotelnictví a nástavbového oboru s maturitní zkouškou Podnikání. Dále postupujte v souladu s instrukcemi, které jste obdrželi v registračních dopisech.