Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení (Informace) jsou vyvěšeny seznamy přijatých uchazečů do oborů s výučním listem. Seznam a pořadí uchazečů do oboru vzdělání Hotelnictví budou zveřejněny v odpoledních hodinách po uzavření výsledků školní přijímací zkoušky. Připomínáme povinnost odeslat do 10 pracovních dnů ZÁPISOVÝ LÍSTEK a další materiály.