Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení - Informace jsou zveřejněny seznamy přijatých uchazečů do oborů Hotelnictví a Podnikání. Dále postupujte podle pokynů, které jste obdrželi v registračních dopisech. V zájmu urychlení procesu přijímání prosíme o co nejrychlejší potvrzení (u oboru Hotelnictví zápisovým lístkem), že ke vzdělávání nastoupíte (popř. sdělení, že jste byli přijati na jinou školu - umožníte tím případné přijetí dalšího uchazeče ke vzdělávání). Děkujeme.