Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení - Informace je zveřejněn seznam a pořadí přijatých uchazečů ve 2. kole PŘ do oborů s výučním listem. Dále se řiďte pokyny, které jste obdrželi v registračních dopisech. V zájmu urychlení postupu přijímání prosíme o urychlené zaslání zápisových lístků a dalších materiálů, nebo zprávu, že uchazeč/uchazečka ke vzdělávání nenastoupí. Děkujeme.