Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení (Informace) je zveřejněn přehled a pořadí přijatých uchazečů do oborů vzdělání s výučním listem. Svůj zájem o vzdělávání potvrďte odevzdáním zápisového lístku.