Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že v rubrice Přijímací řízení (Informace) je zveřejněn seznam a pořadí přijatých uchazečů do oboru vzdělání s MZ Hotelnictví v 1. kole přijímacího řízení.