V termínu od 12. do 23. 10. 2020 přechází škola v teoretické výuce na distanční formu vzdělávání. Odborné výcviky ve školních dílnách i na pracovištích smluvních partnerů (firem) stejně jako odborné praxe pokračují v plném rozsahu prezenční formou. OV a OP nemohou absolvovat žáci s příznaky infekčního onemocnění a žáci, kteří jsou nařízením KHS v karanténě. Žáci, kteří se OV  a OP nezúčastní, doloží svoji neúčast omluvenkou zákonného zástupce doplněnou lékařským potvrzením. 26. a 27. 10. budou vyhlášeny MŠMT jako dny volna, 28. 10. je státní svátek a následují 2 dny řádných prázdnin 29. - 30. 10. O případných změnách budeme informovat zde a na školním facebooku.